צ'ק אין לחנותמאפשר למשתמש לעשות "צ'קאין" (Check-in) וצ'קאוט (Check-out) לחנות מסוימת ובכך לאפשר למערכת להעביר אליו נתונים מדוייקים לגבי מחירים, מבצעים וכדומה הרלוונטיים לחנות בה הוא נמצא. כמו כן הדבר מאפשר לו לעדכן נתונים לגבי מוצרים בחנות זו.

רשימת החנויות המוצגת לאחר לחיצה על הכפתור ממויינת ע"פ המרחק ממיקום המשתמש וברדיוס הולך וגדל.
loading

רגע מחשבים...

ברגעים אלה אנחנו בודקים עבורך היכן נמצא הסל הזול באזור שלך. משך הבדיקה תלוי ברדיוס שהגדרת, בכמות החנויות באזור שלך ומספר המוצרים בסל שלך.