השוואת מחירים
ברשתות המזון והפארם

נקה חיפוש חפש מוצרים
פרייסז לאנדרוידפרייסז לאייפון
2.x הורדת אפליקציית פרייסז להשוואת מחירי מזון ופארם
שעות פתיחה
יום פתיחה סגירה
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
זול ובגדול מאה שערים

מוצרים במבצע בסניף זה

  סינון :
    מיון :
     מציג תוצאות 1 עד 153 מתוך 243 עבור זול ובגדול מאה שערים   לדף הבא >>
   • ציון :
   מחיר פה : 2.6 / 1.16 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 3.20 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.25 / 2.83 ₪
   טווח : 3.50 ₪ עד 5.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.25 / 2.83 ₪
   טווח : 3.50 ₪ עד 4.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.25 / 2.83 ₪
   טווח : 3.50 ₪ עד 5.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.25 / 2.6 ₪
   טווח : 2.33 ₪ עד 3.70 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.2 / 0.96 ₪
   טווח : 1.00 ₪ עד 1.60 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.2 / 0.96 ₪
   טווח : 1.00 ₪ עד 1.60 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 8 / 3.2 ₪
   טווח : 6.90 ₪ עד 11.80 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 14 / 7 ₪
   טווח : 11.90 ₪ עד 15.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.5 / 3.89 ₪
   טווח : 3.50 ₪ עד 9.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.75 / 2.75 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.5 / 3.5 ₪
   טווח : 3.50 ₪ עד 7.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.67 / 6.67 ₪
   טווח : 4.67 ₪ עד 7.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.67 / 6.67 ₪
   טווח : 4.67 ₪ עד 7.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.67 / 6.67 ₪
   טווח : 4.67 ₪ עד 7.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 15 / 1.5 ₪
   טווח : 14.90 ₪ עד 18.20 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 15 / 2 ₪
   טווח : 12.50 ₪ עד 17.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 15 / 2 ₪
   טווח : 15.00 ₪ עד 17.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 15 / 2 ₪
   טווח : 13.90 ₪ עד 16.20 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 15 / 2 ₪
   טווח : 13.90 ₪ עד 16.20 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.3 / 2.6 ₪
   טווח : 1.25 ₪ עד 3.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.3 / 2.6 ₪
   טווח : 1.00 ₪ עד 3.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.6 / 2.6 ₪
   טווח : 1.90 ₪ עד 4.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 0.67 ₪
   טווח : 3.30 ₪ עד 9.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 0.67 ₪
   טווח : 3.33 ₪ עד 6.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 0.67 ₪
   טווח : 3.30 ₪ עד 6.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.38 / 1.38 ₪
   טווח : 0.99 ₪ עד 2.70 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.38 / 1.38 ₪
   טווח : 1.00 ₪ עד 2.30 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.75 / 1.06 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 3.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.67 / 0.85 ₪
   טווח : 3.90 ₪ עד 6.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4 / 1.18 ₪
   טווח : 3.67 ₪ עד 5.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.67 / 0.85 ₪
   טווח : 3.33 ₪ עד 7.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 1.27 ₪
   טווח : 2.90 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4 / 1 ₪
   טווח : 3.63 ₪ עד 6.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.67 / 0.85 ₪
   טווח : 3.90 ₪ עד 6.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.67 / 0.85 ₪
   טווח : 3.90 ₪ עד 6.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.67 / 0.85 ₪
   טווח : 3.90 ₪ עד 7.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 7.5 / 1.88 ₪
   טווח : 5.90 ₪ עד 13.20 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.67 / 0.82 ₪
   טווח : 1.90 ₪ עד 5.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 5.5 / 0.67 ₪
   טווח : 5.50 ₪ עד 8.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4.5 / 0.53 ₪
   טווח : 4.50 ₪ עד 6.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 4.63 ₪
   טווח : 3.00 ₪ עד 4.45 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 4.63 ₪
   טווח : 3.33 ₪ עד 4.45 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4 / 0.4 ₪
   טווח : 2.90 ₪ עד 5.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 16.68 ₪
   טווח : 2.90 ₪ עד 6.10 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 12.23 ₪
   טווח : 3.50 ₪ עד 5.60 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 5.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 18.35 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 7.34 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 5.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 7.34 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 5.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 5.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 5.30 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 5.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 12.23 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 5.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 5.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.2 / 0.44 ₪
   טווח : 2.20 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2 / 0.4 ₪
   טווח : 1.90 ₪ עד 4.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2 / 0.4 ₪
   טווח : 1.90 ₪ עד 4.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2 / 0.4 ₪
   טווח : 1.90 ₪ עד 4.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2 / 0.4 ₪
   טווח : 1.90 ₪ עד 4.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.2 / 0.44 ₪
   טווח : 2.20 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2 / 0.4 ₪
   טווח : 1.90 ₪ עד 4.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2 / 0.4 ₪
   טווח : 1.90 ₪ עד 4.99 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.2 / 0.44 ₪
   טווח : 2.20 ₪ עד 5.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.2 / 0.44 ₪
   טווח : 2.20 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2 / 0.4 ₪
   טווח : 1.90 ₪ עד 4.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.2 / 0.44 ₪
   טווח : 2.20 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 0.63 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 0.63 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 0.5 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 5.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6 / 1.2 ₪
   טווח : 4.00 ₪ עד 8.80 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4 / 0.8 ₪
   טווח : 3.63 ₪ עד 5.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6 / 1.2 ₪
   טווח : 4.00 ₪ עד 8.80 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4 / 0.8 ₪
   טווח : 3.63 ₪ עד 5.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6 / 1.2 ₪
   טווח : 4.00 ₪ עד 8.80 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4 / 0.8 ₪
   טווח : 3.63 ₪ עד 5.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6 / 1.5 ₪
   טווח : 3.90 ₪ עד 8.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6 / 1.2 ₪
   טווח : 4.00 ₪ עד 8.80 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 4 / 0.8 ₪
   טווח : 3.63 ₪ עד 5.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 5.5 / 1.1 ₪
   טווח : 5.00 ₪ עד 10.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 5.5 / 1.1 ₪
   טווח : 4.90 ₪ עד 13.80 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6 / 0.6 ₪
   טווח : 4.95 ₪ עד 9.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6 / 0.6 ₪
   טווח : 4.90 ₪ עד 9.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.67 / 1.67 ₪
   טווח : 1.50 ₪ עד 3.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.67 / 1.67 ₪
   טווח : 1.50 ₪ עד 3.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.67 / 1.67 ₪
   טווח : 1.20 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2 / 2 ₪
   טווח : 1.70 ₪ עד 2.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.67 / 1.67 ₪
   טווח : 1.67 ₪ עד 3.60 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.67 / 1.67 ₪
   טווח : 1.20 ₪ עד 3.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 4.59 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.2 / 2.2 ₪
   טווח : 1.67 ₪ עד 3.30 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 5 / 1 ₪
   טווח : 4.80 ₪ עד 6.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 2.5 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.30 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 1.25 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 2.5 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 7.5 / 0.15 ₪
   טווח : 7.50 ₪ עד 13.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 5 / 1 ₪
   טווח : 4.50 ₪ עד 6.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 1.25 ₪
   טווח : 2.48 ₪ עד 4.60 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 8.9 / 3.07 ₪
   טווח : 4.90 ₪ עד 14.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 8.9 / 3.07 ₪
   טווח : 4.90 ₪ עד 13.20 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 4.17 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 5.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 5.56 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.2 / 7.33 ₪
   טווח : 1.90 ₪ עד 3.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 1.67 / 2.09 ₪
   טווח : 1.67 ₪ עד 2.48 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6.67 / 2.22 ₪
   טווח : 6.67 ₪ עד 15.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6.67 / 1.67 ₪
   טווח : 6.67 ₪ עד 14.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6.67 / 2.22 ₪
   טווח : 6.67 ₪ עד 13.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6.67 / 2.22 ₪
   טווח : 6.67 ₪ עד 13.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6.67 / 1.67 ₪
   טווח : 6.67 ₪ עד 16.80 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 6.67 / 1.67 ₪
   טווח : 6.67 ₪ עד 15.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 4.16 ₪
   טווח : 3.00 ₪ עד 7.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 8 / 4.44 ₪
   טווח : 5.90 ₪ עד 12.20 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 5 / 5 ₪
   טווח : 4.50 ₪ עד 6.40 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 3.67 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.67 / 3.67 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 4.17 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.80 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 4.55 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 4.55 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 4.55 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 4.55 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 4.55 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 4.55 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 4.55 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 2.5 / 4.55 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 4.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 8.33 ₪
   טווח : 3.00 ₪ עד 5.50 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 8.33 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 6.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 8.33 ₪
   טווח : 3.00 ₪ עד 5.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3 / 1.5 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 3.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3 / 1.5 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 3.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3 / 1.5 ₪
   טווח : 3.00 ₪ עד 3.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3 / 1.5 ₪
   טווח : 2.50 ₪ עד 3.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3 / 1.5 ₪
   טווח : 2.73 ₪ עד 3.90 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3 / 1.5 ₪
   טווח : 3.00 ₪ עד 3.00 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 6.66 ₪
   טווח : 3.00 ₪ עד 6.40 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 6.66 ₪
   טווח : 2.00 ₪ עד 6.40 ₪
   0
   • ציון :
   מחיר פה : 3.33 / 8.33 ₪
   טווח : 3.00 ₪ עד 5.50 ₪
   0
  • הוספה למועדפים
    פיתה אסלית 5 יחידות
    פיתה אסלית 5 יחידות (כללי)
    קט': פיתות
    ספק: כללי
    נכון עד ה-01/01/2020
    • ציון :
    מחיר פה : 5.5 / 1.1 ₪
    טווח : 3.00 ₪ עד 8.80 ₪
    0
    • ציון :
    מחיר פה : 1.1 / 2.44 ₪
    טווח : 0.83 ₪ עד 1.90 ₪
    0
    • ציון :
    מחיר פה : 1.1 / 2.44 ₪
    טווח : 0.83 ₪ עד 1.25 ₪
    0
    • ציון :
    מחיר פה : 1.1 / 2.44 ₪
    טווח : 0.83 ₪ עד 1.90 ₪
    0
    • ציון :
    מחיר פה : 1.1 / 2.2 ₪
    טווח : 0.83 ₪ עד 1.25 ₪
    0
    • ציון :
    מחיר פה : 8 / 2 ₪
    טווח : 4.90 ₪ עד 8.90 ₪
    0
    • ציון :
    מחיר פה : 9 / 2.25 ₪
    טווח : 9.00 ₪ עד 10.00 ₪
    0
    • ציון :
    מחיר פה : 8 / 2 ₪
    טווח : 4.90 ₪ עד 8.90 ₪
    0
    • ציון :
    מחיר פה : 8 / 2 ₪
    טווח : 4.90 ₪ עד 12.90 ₪
    0
    • ציון :
    מחיר פה : 4 / 2 ₪
    טווח : 3.33 ₪ עד 5.10 ₪
    0
   •    מציג תוצאות 1 עד 153 מתוך 243 עבור זול ובגדול מאה שערים   לדף הבא >>


  רגע מחשבים...

  ברגעים אלה אנחנו בודקים עבורך היכן נמצא הסל הזול באזור שלך. משך הבדיקה תלוי ברדיוס שהגדרת, בכמות החנויות באזור שלך ומספר המוצרים בסל שלך.
  כניסה למערכת